סוגי הלוואות

זקוקים לכסף נוסף לשם קניית דירה, להשקעה בעסק, לכיסוי חוב ישן או ליציאה מהמינוס? אם בעבר ניתן היה לקבל הלוואות רק מהבנקים ומחברות כרטיסי האשראי, היום קיימים מגוון גופים שונים שישמחו לשנות את מצבכם הכלכלי ולו לתקופה קצרה. כמה עולה הלוואה שכזו?

עלות הלוואה מחושבת במגוון דרכים, אשר ההבדלים ביניהם הם על פי רוב משך הזמן הניתן להחזר ההלוואה, סכום הריבית וכן הדרך בה היא מחושבת. שיטות חישוב הריבית הנפוצות בהלוואות השונות בישראל הן:

  • הלוואת שפיצר – סוג ההלוואה הנפוץ ביותר הניתן על ידי הבנקים. בהלוואה זו סכום ההחזר הינו קבוע, אולם בתחילת תקופת ההחזר אחוז גבוה ממנו הוא מרכיב הריבית ואחוז קטן נגרע מהקרן, וככל שמתקדם מועד סיום התשלום – אחוז גבוה יותר של ההלוואה נגרע מהקרן בעוד מרבית הריבית שולמה בתשלומים הראשונים.
  • הלוואה בריבית משתנה – הלוואה הינה בעלת ריבית משתנה לפי תחנות זמן שנקבעו מראש. בתקופה הראשונה סכום הריבית ידוע ומוסכם מראש. לאחר מכן הריבית משתנה לפי פרמטר שהוסכם מראש כמו שיעור הריבית הממוצע שנקבע על ידי בנק ישראל או על פי מדד המחירים לצרכן.
  • הלוואה צמודה למדד – הלוואה זאת מבוססת על ריבית קבועה בנוסף לשינויים במדד המחירים לצרכן. כיוון שהמדד משתנה באופן קבוע (בכל 15 לחודש), ההחזר החודשי של ההלוואה משתנה אף הוא.
  • הלוואה בריבית קבועה – הלוואה בה החזר התשלומים כולו מבוסס על סכום קרן פלוס ריבית שנתית או חודשית קבועה ומוסכמת מראש, לאורך כל תקופת החזר ההלוואה.
  • הלוואת גרייס – בהלוואת גרייס קיימת תקופה בין קבלת סכום ההלוואה מהגורם המממן לזמן בו מתחילים תשלומי ההחזר. לעיתים מדובר בתשלום אחד הכולל את הריבית ואת הקרן ולעיתים מדובר במספר תשלומים.
  • הלוואת בלון או הלוואת בולט – הלוואת בלון או בולט (כדור רובה) היא הרחבה של הלוואת גרייס, אך בעוד הקרן משולמת מספר חודשים לאחר קבלת סכום הלוואה, ישנו תשלום מסוים המבוסס על הריבית של הלוואה כולה. תשלום הקרן מתבצע בשלבי החזר ההלוואה האחרונים ומתבצע לרוב בתשלום אחד.

המודלים השונים להחזרי ההלוואה משמשים לחישוב סוגי הלוואות שונות כמו משכנתאות לקניית דירה, הלוואות לעסק או להשקעה, הלוואות לכיסוי אוברדראפט ועוד. שני סוגי ההלוואה האחרונים אינם מתאימים לכולם, וכוללים רמה גבוהה יותר של סיכון, משום שמדובר בתשלום נמוך מאד בתחילה ובתשלום גבוה בהרבה בסוף תקופת ההלוואה. מסלולים אלה מתאימים לתקופת ביניים עד שחרור קרן תגמולים או עד מכירה של נכס, ועשויים לשים את הלווה בסיכון אם הכספים הצפויים מתעכבים או אינם מגיעים כלל.