הלוואות לשכירים

גם אם הנכם עובדים עשרות שנים במקום מסודר, לעיתים ישנם חודשים בהם המשכורת החודשית אינה מספיקה לכיסוי כלל הוצאות המשק הביתי. אובדן מקום העבודה של בן הזוג או הוצאות בלתי צפויות בשל מצב רפואי לקוי של אחד מבני המשפחה, או לחלופין ניסיון לשדרג את מקום המגורים או את הרכב, כל אלה יכולים להוביל למצב שאינך יכול לסגור את החודש.

העובדה כי ישנה הכנסה קבועה כל חודש מקלה עליך לפנות לגורמים הפיננסיים השונים ולבדוק את התנאים השונים לקבלת הלוואה לשכירים. מרבית הבנקים ישמחו להציע הרחבה של מסגרת האשראי הקיימת או שימוש בכרטיס אשראי נוסף, על בסיס הסכום המופיע בתלוש המשכורת שלך. עם זאת, פקיד הבנק עשוי "להיכנס לקרביים" ולנתח את ההוצאות השונות הקבועות של התא המשפחתי, על מנת לצפות את יכולת ההחזר שלך במצב בו אתה מעוניין בקבלת הלוואה.

גופים חוץ בנקאיים עשויים להיות פתרון מהיר וקל יותר לקבלת הלוואה, במיוחד לשכירים, משום שהם מסתפקים בשלושה תלושי משכורת אחרונים על מנת לראות מהי המשכורת הממוצעת שאתם מכניסים לתא המשפחתי. חשוב לזכור שאם יש שני שכירים המנהלים את משק הבית, החישוב מתבצע על סמך שני תלושי המשכורת ולא רק אחד מהם, ומאפשר קבלת סכום הלוואה גדול יותר על בסיס ההכנסה החודשית של שתי המשכורות יחד.

איך לחשב כמה מהמשכורת אני יכול להחזיר?

סכום ההחזר החודשי משתנה מבית אב לבית אב, ואף על פי שאנשים יכולים להיות בעלי אותו סכום על גבי תלוש המשכורת, לאחד מהם עשויה להיות יכולת החזר נמוכה פי שניים מלאחר. יכולת ההחזר בהלוואה לשכירים נקבעת בהתאם לסך ההכנסות מול סך ההוצאות הצפוי במשך תקופת ההחזר.

שכר דירה קבוע, חשבונות, החזרי משכנתא, הוצאות תקשורת שונות והוצאות על מזון הם לרוב משתנים החוזרים על עצמם מדי חודש ומאפשרים הערכה בסיסית של יכולת ההחזר החודשי, כאשר תמיד מומלץ לשמור מרחב מסוים להוצאות בלתי צפויות, כמו הוצאות רפואיות, מתנות לאירוע, חופשות וכדומה. עדיף תמיד ללוות סכום נמוך יותר ולהתפשר על החזרים קטנים יותר, מאשר להגיע למצב בו אתה נדרש לקחת הלוואה נוספת על מנת להחזיר את ההלוואה הראשונה. כמו כן, יש לקחת בחשבון החזרים של הלוואות נוספות מהעבר, כחלק מחישוב ההוצאות הכולל, על מנת שלא לפגר בתשלומים הקבועים עליהם.